Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po naši strani se strinjate s pravili uporabe piškotkov.V redu

LESENA OKNA - TRIJE NAJUGODNEJŠI PONUDNIKI


Sredstva za zaščito lesa in biocidi

BIOCIDNI PROIZVODI

Biocidni proizvod (biocid) je kakršna koli snov ali zmes, sestavljena iz aktivnih snovi, ki jih sama vsebuje ali se uporablja za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi. Posamezni biocidni proizvod je snov ali zmes namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov. Preprečuje njihovo delovanje ali odpravlja te organizme na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem. Med biocidne proizvode spadajo tudi tretirani izdelki, katerih delovanje je biocidno (izdelki tretirani z enim ali več biocidnimi proizvodi).
Vsak biocidni proizvod je potrebno priglasiti na Uradu za kemikalije.
V Zavodu MAJ, Kamnica za podjetja, ki želijo tržiti biocide, izpeljemo vse potrebne storitve in strokovno svetovanje za kemikalije.
Biocidni proizvod je potrebno najprej priglasiti, tako da se izpolni vloga, ki mora vsebovati vse podatke (etiketo, test učinkovitosti, varnostne liste, itd.). Letno je tudi potrebno poročati o količinah biocidnih proizvodov.

Biocidne proizvode (BPR) se v "Prilogi uredbe o biocidnih proizvodih" razvršča v 22 vrst, ki so razdeljene v štiri glavne skupine proizvodov: razkužila, sredstva za konzerviranje, proizvodi za nadzor škodljivcev in drugi biocidni proizvodi (konzervansi za hrano in krmo so iz spodnjega seznama razvrstitve izključeni). ( https://echa.europa.eu/sl/regulations/biocidal-products-regulation/product-types).

I.GLAVNA SKUPINA: RAZKUŽILA
Razkužila spadajo v skupino biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za človekovo osebno higieno s stikom ali nanosom na kožo ali lasišče, vendar se ne uporabljajo v neposrednem stiku s hrano ali krmo. Te vrste proizvodov ne obsegajo čistilnih sredstev, ki nimajo biocidnega učinka (tudi tekočino za pomivanje, pralni praški itd.).
1. Človekova osebna higiena. Ti proizvodi se uporabljajo za razkuževanje kože in lasišča, kakor tudi za razkuževanje raznih površin, materialov, v plavalnih bazenih, akvarijih, v kopalnih vodah, klimatskih napravah ter na industrijskih površinah, itd.
2. Razkužila in algicidi, ki se neposredno ne uporabljajo na ljudeh ali živalih. Uporabljajo se za razkuževanje zraka, vode, prsti, odpadnih voda, bolnišničnih odpadkov in kemičnih stranišč. Algicidi so proizvodi, ki se uporabljajo v plavalnih bazenih, akvarijih in drugih vodah; tudi za sanacijo gradbenih materialov. Lahko so tudi materiali in izdelki, ki se uporabljajo za prepojitev tekstila, barvil, higienskega papirja itd.
3. Proizvodi za veterinarsko higieno se uporabljajo kot razkužila, razkužilna mila, razkužilni proizvodi za higieno ust in telesa ali proizvodi z antimikrobiološkim učinkom. V to skupino spadajo proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje materialov in površin, in se jih uporablja za nastanitev ali prevoz živali.
4. Vrsta proizvodov za območja s hrano in krmo, ki se uporabljajo za razkuževanje opreme, posod za hrano, površin ali cevovodov, ki so povezani s proizvodnjo, prevozom, skladiščenjem ali uživanjem hrane; pitna vode za ljudi in živali (za krmo). V to skupino spadajo tudi proizvodi za impregnacijo materialov, ki lahko pridejo v stik s hrano.
5. Proizvodi za razkuževanje pitne vode za ljudi in živali.

II. GLAVNA SKUPINA: SREDSTVA ZA KONZERVIRANJE (samo proizvodi, ki preprečujejo razvoj mikrobov in alg).
6. Sredstva za konzerviranje proizvodov med shranjevanjem se uporabljajo za konzerviranje vseh izdelkov razen hrane, zdravil, medicinskih pripomočkov, kozmetičnih proizvodov in krme. Ta sredstva preprečujejo kvarjenje izdelkov zaradi delovanja mikrobov. V to skupino spadajo tudi proizvodi in konzervansi za shranjevanje ali uporabo rodenticidnih, insekticidnih ali drugih vab.
7. Sredstva za zaščito in ohranitev zaščitnih prevlek ali premazov delujejo tako, da preprečujejo kvarjenje izdelka zaradi delovanja mikrobov ali rasti alg, da bi zaščitili prvotne lastnosti površin materialov ali predmetov, kot so barve, plastika, tesnilna sredstva, stenska veziva, papirni izdelki ali umetniška dela.
8.
Sredstva za zaščito lesa so proizvodi, ki se uporabljajo za ščitenje lesa ne glede na stopnjo predelave (les na žagi) in preprečujejo razvoj organizmov in žuželk, ki uničujejo ali kvarijo les. Med njih spadajo tudi preventivna sredstva in sredstva za sanacijo.
9. Proizvodi za zaščito vlaken, usnja, gume in polimeriziranih materialov. Gre za proizvode, ki se uporabljajo za zaščito vlaknastih in polimeriziranih materialov in ki delujejo s preprečevanjem kvarjenja materialov zaradi mikrobov (izdelki iz usnja, gume, papirja ali tekstila). Ta vrsta proizvodov vključuje tudi biocidne proizvode, ki ščitijo in preprečujejo naselitev mikroorganizmov na površinah materialov ter preprečujejo nastanek neprijetnega vonja.
10. Sredstva za zaščito gradbenega materiala so proizvodi, ki se uporabljajo za zaščito in preprečevanje mikrobnega delovanja alg pri zidarskih proizvodih, sestavljenih materialih in drugih gradbenih materialih.
11. Proizvodi za zaščito sistemov hladilnih tekočin in predelovalnih sistemov. Gre za proizvode, ki se uporabljajo za konzerviranje vode in drugih tekočin za uporabo v hladilnih in predelovalnih sistemih. Omenjeni proizvodi ščitijo pred razvojem škodljivih organizmov (mikrobi, alge, školjke).
12. Slimicidi so proizvodi, ki preprečujejo ali kontrolirajo nastajanje sluzi na materialih, opremi ali konstrukcijah, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih (pri lesni ali papirni kaši; pri poroznih peščenih slojih ali pri pridobivanju naftnih derivatov).
13. Sredstva za zaščito tekočin, ki se uporabljajo pri rezanju ali obdelavi materialov. So proizvodi, ki preprečujejo kvarjenje tekočin zaradi delovanja mikrobov (pri rezanju ali obdelavi kovin, stekla ali drugih materialov).
III. GLAVNA SKUPINA: NADZOR ŠKODLJIVCEV
14. Rodenticidi so proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor škodljivcev, kot so miši, podgane ali drugi glodavci (brez njihovega odganjanja ali privabljanja).
15. Avicidi so proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor ptic (brez njihovega odganjanja ali privabljanja).
16. Moluskicidi, vermicidi in proizvodi za nadzor drugih nevretenčarjev. Gre za proizvode, ki se uporabljajo za nadzor mehkužcev, črvov in nevretenčarjev (brez njihovega odganjanja ali privabljanja).
17. Piskicidi so proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor rib (brez njihovega odganjanja ali privabljanja).
18. Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev so proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor členonožcev (žuželk, pajkov in rakov; brez njihovega odganjanja ali privabljanja).
19. Repelenti in atraktanti so proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor škodljivih organizmov (vretenčarjev: ptice, ribe, glodavci in nevretenčarjev: bolhe) z njihovim odganjanjem ali s privabljanjem, Tudi sredstva za higieno ljudi ali živali, ki se uporabljajo bodisi neposredno na koži bodisi posredno v človeškem (in živalskem) okolju.
20. Nadzor drugih vretenčarjev. Proizvodi za nadzor drugih vretenčarjev, ki niso vključeni v druge vrste proizvodov te glavne skupine, brez njihovega odganjanja ali privabljanja).

IV. GLAVNA SKUPINA: DRUGI BIOCIDNI PROIZVODI
21. Antivegetacijska sredstva so proizvodi za preprečevanje rasti in naselitve neželenih organizmov: mikrobov, rastlinskih in živalskih vrst. Uporabljajo se na plovilih, opremi za vodno kulturo in drugih objektih in konstrukcijah na vodi.
22. Tekočine za balzamiranje in prepariranje so proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje in ohranjanje človeških ali živalskih trupel ali njihovih

zaščita lesa proti škodljivcem

Lesena okna | Zakaj lesena okna? | Lesena okna in energetska učinkovitost | Zvočna izolativnost lesenih oken | Zaščita za lesena okna | Vgradnja | Lesena okna - vzdrževanje | Najugodnejši ponudniki za lesena okna | Cene za lesena okna | Dodatki za lesena okna | Stara in nova okna | Kontakt | Zemljevid strani


Back to content | Back to main menu